Svatý Vojtěch

Úvod

Vítejte na stránkách věnovaným vycházkové trase „Se sv. Vojtěchem okolím Přeštic“. Tyto stránky přináší zájemcům informace o této naučné stezce a doplňují je o další zajímavosti a užitečné prvky.

Najdete zde:

Průvodce „do ruky“ s úkoly k jednotlivým zastavením – k vytištění
Přehledná mapa trasy
Charakteristika trasy – výškový profil, vzdálenosti apod.
O vzniku trasy
Účel trasy
Zajímavé kontakty
... a mnoho dalších informací.

 

Vycházková trasa

Účelem vycházkové trasy je přiblížit návštěvníkům Přešticka postavu sv. Vojtecha, s jehož jménem je v krajině spojeno nemálo míst. Jedná se o sochy, kapličky, místní názvy či legendy, které se v okolí Přeštic zachovaly. Pro návštěvníky je připraveno 12 informačních tabulí, kde se nachází průvodce životem sv. Vojtěcha, informace o přínosu křesťanských hodnot, o které se sv. Vojtěch zasazoval, pro naši společnost a též popis jednotlivých míst, kterými trasa prochází.

Trasa je dlouhá téměř 20 km a skládá se ze dvou přibližně stejně dlouhých okruhů. Oba okruhy jsou vhodné jak pro pěší tak pro cyklisty. Trasa je značená svým vlastním značením. Trasu mohou absolvovat návštěvníci všech věkových skupin, vhodná je pro rodiny s dětmi.

Těšíme se na vaši návštěvu!

SEO